Hoogewerff Fonds

HOME - NIEUWS

Print

Welkom op de website van de Stichting Hoogewerff-Fonds

De Stichting Hoogewerff-Fonds is in 1917 opgericht door Prof.dr. S. Hoogewerff, toenmalig hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.

De activiteiten van de Stichting Hoogewerff-Fonds richten zich specifiek op het gebied van de chemische technologie in Nederland (Engelse term: chemical engineering). De Stichting stimuleert en beloont ondermeer wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op dit gebied in de meest brede zin van het woord. Daarnaast stimuleert de Stichting activiteiten gericht op kennisvalorisatie, industriële innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

De Stichting kent met enige regelmaat drie belangrijke prijzen toe, te weten de Hoogewerff Gouden Medaille, de Hoogewerff Jongerenprijs en de Hoogewerff Stimuleringsprijs.

Sinds 2007 wordt de Hoogewerff Lezing gepresenteerd tijdens het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS) door een prominente kandidaat afkomstig uit de industrie, maatschappelijke instanties of academia. De Stichting subsidieert verder een bijzondere leerstoel aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast steunt zij ondermeer activiteiten van de studieverenigingen die verbonden zijn aan de chemisch-technologische faculteiten van de Nederlandse universiteiten.

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds wordt gevormd door personen afkomstig ondermeer uit het bedrijfsleven, de technologische instituten, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI NIRIA), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het chemisch-technologisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

7mcafqs68bcahky442caj8rgcacawt09h8cav5ytwxca14ue08caym0iu5calblw1rcanmyq8oca0zcmc2ca8sgn3ucawz4g3jcaxn38cocahacbuhcaw0me0vca5mpj01caxeepbjca6rbv07ca17crbw.jpg English version of this page

Nieuwsberichten